Khóa học xe máy

Huấn luyện An toàn Xe máy Washington

Khóa đào tạo an toàn xe máy

Chọn khóa học mô tô phù hợp

WMST cung cấp một loạt các chương trình cho phép những người lái xe mô tô mới, trung cấp và có kinh nghiệm phát huy tiềm năng của họ.

Các khóa học ở cấp độ Giấy phép và Chứng thực bao gồm tùy chọn sử dụng mô tô tập luyện và bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng được DOL phê duyệt. 

Người bắt đầu
khóa học

Các khóa học dành cho những tay đua mới bắt đầu muốn lấy giấy phép. 

Trung cấp
khóa học

Các khóa học dành cho những tay đua trung cấp muốn lấy giấy phép. 

chứng thực
đủ điều kiện

Các khóa học dành cho những người lái xe có giấy phép lái xe máy hiện tại của Washington và đã sẵn sàng để họ chứng thực.

3 bánh
chứng thực

8 khóa học dành cho những tay đua muốn được chứng nhận mô tô 3 bánh của họ.

Trình độ cao
khóa học

Những tay đua có kinh nghiệm có giấy phép hoặc chứng thực đang tìm cách làm việc dựa trên nhận thức tốt hơn để phát hiện và tránh các mối nguy hiểm phổ biến.

Riêng tư
huấn luyện

Huấn luyện riêng có sẵn và phù hợp với mọi cấp độ kỹ năng.

Không biết chắc nên bắt đầu từ đâu

Chúng tôi có một công cụ lựa chọn khóa học để giúp bạn tìm đường đến với chứng thực mô tô

chứng thực xe máy

Nhận của bạn chứng thực xe máy ở Tiểu bang Washington yêu cầu bạn vượt qua bài kiểm tra Kiến thức và Kỹ năng cấp phép cũng như bài kiểm tra Kiến thức và Kỹ năng cấp chứng thực. 

Để được chứng thực mô tô, bạn cần vượt qua tổng cộng 4 bài kiểm tra.

Bạn phải có giấy phép hợp lệ hoặc điểm giấy phép hợp lệ để thêm xác nhận của bạn.

Bước #1

Cho phép làm gì
Kiến thức
Bài kiểm tra

Bài kiểm tra Kiến thức về Giấy phép của Washington gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm về các quy tắc an toàn đường bộ và mô tô. 

Bước #2

Cho phép làm gì
Kỹ năng
Bài kiểm tra

Bài kiểm tra kỹ năng Giấy phép Washington đánh giá khả năng điều khiển xe mô tô hợp pháp và an toàn của bạn.

Bước #3

chứng thực
Kiến thức
Bài kiểm tra

Bài kiểm tra Kiến thức Chứng thực của Washington gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm về các quy tắc an toàn đường bộ và mô tô. 

Bước #4

chứng thực
Kỹ năng
Bài kiểm tra

Bài kiểm tra kỹ năng Giấy phép Washington đánh giá khả năng điều khiển xe mô tô hợp pháp và an toàn của bạn.

viVI