Hướng dẫn khóa học xe máy

Huấn luyện An toàn Xe máy Washington

Trả lời các câu hỏi dưới đây để hướng dẫn bạn đến con đường dễ dàng và hiệu quả nhất để có được giấy phép, sau đó là sự chứng thực của bạn! Nếu không có sẵn, vui lòng liên hệ với văn phòng để chờ và danh sách chờ.

Bạn muốn tìm hiểu phong cách xe máy nào?

 là một trường dạy lái xe mô tô, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn các kỹ năng thể chất và tinh thần mà bạn cần để vượt qua những con đường đầy thử thách ngày nay trong Khu vực Puget Sound.

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng mỗi người lái/học sinh không chỉ nhận được kiến thức quan trọng với việc đào tạo kỹ năng thực hành mà còn cả sự thích thú khi bắt đầu hoặc tiếp tục cuộc sống lái xe mô tô của họ. Chúng tôi cũng ở đây để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về mô tô, thiết bị đi xe và tất nhiên là đào tạo mô tô.

Để được chứng thực xe mô tô của bạn ở Washington yêu cầu bạn phải vượt qua bài kiểm tra Kiến thức và Kỹ năng cấp giấy phép, sau đó là bài kiểm tra Kiến thức và Kỹ năng ở cấp độ chứng thực. Trước tiên, các tay đua phải có giấy phép lái mô tô trước khi có thể nhận được sự chứng thực đầy đủ của họ.

viVI