Giáo dục lái xe
& Bai hoc lai xe

Washington DOL đã phê duyệt Đào tạo lái xe & Thi bằng lái xe

Các khóa & bài học đào tạo lái xe

Bài học lái xe cho tất cả các cấp độ kỹ năng

WMST cung cấp nhiều loại chương trình cho phép những người lái xe mới, trung cấp và có kinh nghiệm phát huy tiềm năng của họ.

Thiếu niên
trình điều khiển
Giáo dục

Khu vực Seattle – Everett

người lớn
Điều khiển
Những bài học

Trình điều khiển mới hoặc mới đến Hoa Kỳ

Thủ công
Quá trình lây truyền
Những bài học

Học lái gậy

Tài xế
Giấy phép
thử nghiệm

Hai địa điểm có sẵn

Làm thế nào để có được giấy phép lái xe của bạn

Kiếm giấy phép lái xe của bạn là một quá trình gồm nhiều bước và chúng tôi ở đây để giúp bạn.

Để có được Giấy phép Lái xe ở Bang Washington, bạn phải vượt qua bài kiểm tra Kiến thức và Kỹ năng Lái xe. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cũng phải hoàn thành một chương trình giáo dục lái xe tuổi teen. 

viVI