Huấn luyện xe máy tư nhân

Người đi xe máy 2 & 3 bánh

Huấn luyện xe máy tư nhân 2 & 3 bánh

Chương trình đào tạo phù hợp với bạn

cung cấp huấn luyện riêng cho những tay đua muốn có một chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của họ. Vui lòng gửi email cho văn phòng để tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo phù hợp của chúng tôi với cố vấn cá nhân.

Mỗi buổi đào tạo riêng có thời lượng 3 giờ trên phạm vi chuyên dụng với người hướng dẫn tận tình.  

Yêu cầu huấn luyện riêng

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về việc huấn luyện xe máy tư nhân.

sinh viên xe máy xếp hàng chờ làm bài kiểm tra chứng thực
viVI