Khóa học dành cho người mới bắt đầu đi xe máy

Huấn luyện An toàn Xe máy Washington

Khóa đào tạo an toàn xe máy

Chọn khóa học mô tô phù hợp

WMST cung cấp một loạt các chương trình cho phép những người lái xe mô tô mới, trung cấp và có kinh nghiệm phát huy tiềm năng của họ.

giấy phép mới bắt đầu

Khóa học cấp giấy phép này cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ năng lái xe mô tô và an toàn cho người lái xe với tốc độ phù hợp với những người mới lái xe hoặc những người mới tập lái xe mô tô trở lại.

khởi động

Khóa học này dành cho những tay đua chưa có kinh nghiệm trước đó về mô tô.

viVI