Khóa học nâng cao về mô tô

Huấn luyện An toàn Xe máy Washington

Khóa đào tạo an toàn xe máy

Chọn khóa học mô tô phù hợp

WMST cung cấp một loạt các chương trình cho phép những người lái xe mô tô mới, trung cấp và có kinh nghiệm phát huy tiềm năng của họ.

kỹ năng đường phố

Những tay đua có kinh nghiệm với giấy phép hoặc chứng thực sẵn sàng làm việc với nhận thức cao hơn để phát hiện và tránh các mối nguy hiểm phổ biến.

Đào tạo xe máy

Lái mô tô là một kỹ năng đang giảm dần và nếu không cải thiện với tư cách là một tay đua, bạn sẽ thua với tư cách là một tay đua. 

viVI