Vị trí dãy Boeing của Everett

Địa điểm Huấn luyện An toàn Xe mô tô ở Washington

Địa điểm đào tạo an toàn xe máy

Dãy Boeing đào tạo mô tô Everett

Thông tin phạm vi

Các  phạm vi đào tạo nằm ở phía bắc của Boeing trên Đường Boeing Perimeter Rd trong bãi đậu xe N6.  

thông tin bãi đậu xe

Đậu xe trước Bright Horizons Family Center và đi đến khu vực nhận phòng.  

Địa chỉ:
Số điện thoại:

Phạm vi Cơ sở Boeing Everett nằm ở Bãi đậu xe N6, Đường N. Perimeter

Đi theo lối ra phía Tây WA-526 về phía Mukilteo.
Tiến về phía tây trên WA-526.
Thoát khỏi Seaway Blvd, uốn cong sang bên phải (Nhà máy Boeing sẽ ở bên trái của bạn).
Tại đèn giao thông thứ hai, rẽ trái vào Đường N. Perimeter vào nhà máy Boeing.
Đi theo các biển báo đến Family Center, rẽ phải ở ngã 4 đèn thứ hai vào bãi đậu xe N6.
Phạm vi là ở bãi đậu xe N-6, trước Trung tâm Gia đình.

viVI