Lớp học Auburn

Địa điểm Huấn luyện An toàn Xe mô tô ở Washington

Địa điểm đào tạo an toàn xe máy

Thông tin lớp học Auburn

Các  Lớp học Auburn nằm bên trong trung tâm thương mại Outlet Collection, gần Dave & Buster, bên cạnh Johnny Rockets trong Suite 363.

Nếu khóa học của bạn bắt đầu trước khi trung tâm thương mại mở cửa, hãy vào qua MAIN ENTRANCE C của Johnny Rockets. Đây là lối vào cạnh bảng hiệu bên ngoài của Johnny Rockets đối diện với Nhà hát Regal. CỬA SAU BÊN PHẢI sẽ được mở khóa. Lớp học An toàn Xe máy WMST nằm cạnh Johnny Rockets.  

 Nếu bạn đã đăng ký tham gia một phiên chỉ kiểm tra kỹ năng hoặc Khởi động, hãy chuyển thẳng đến phạm vi.  

Thông tin phạm vi Auburn

Các  Dãy Auburn nằm ở phía đông của khu phức hợp trung tâm mua sắm giữa nhà hát Regal và Discount Tire, phía sau Panda Express.    

viVI