WMST | Cộng đồng

Welcome to theMotorcycle Community Washington Motorcycle Safety Training Leave a Review Questions or Concerns? We look forward to hearing from you.  Motorcycle@GoWMST.com (360)435-1600 Join the WMST Alumni Facebook Group Facebook Instagram Youtube You must add your own permit or endorsement to your license. Click here for help. Your Best Ride, Every Ride It’s crucial that […]

Ngày theo dõi đào tạo giáo viên hướng dẫn.

WMST rất vui mừng được hợp tác với Motovixens để mang đến một ngày đường đua dành cho người hướng dẫn mô tô đặc biệt. Để tham gia, hãy đăng ký với nhà cung cấp trường đào tạo của bạn và tham dự ngày theo dõi MotoVixens đã lên lịch. Những người hướng dẫn của WMST, Idaho Star và Team Oregon sẽ chia sẻ tổng cộng 30 điểm cưỡi ngựa cho sự kiện đặc biệt này. Nó sẽ làm việc như thế nào? Giảng viên […]

viVI